Webbshop
Hem Teknikservice Produkter Våra butiker Vår webbshop Aktuellt Om oss Kontakta oss

Service med närhet till kunden

Hjälpmedelsteknik Sverige är ett serviceföretag som med ett brett tekniskt kunnande, hög yrkeskompetens och närhet till kunden utför kvalificerade uppdrag avseende hjälpmedelsteknik.

Alla inom Hjälpmedelsteknik Sverige har kvalitetsansvar och vår strävan är att utföra alla uppdrag enligt beställd kvalitet så att vi utvecklar goda relationer med våra kunder.

Genom att verka för rationell användning av energi och övriga resurser kan vi bidra till att en god miljö upprätthålls.

Genom att erbjuda våra kunder rätt produkter, teknik, tjänster och kompetens kan vi bidraga till att skapa förutsättningar för dem att begränsa miljöpåverkan från sin egen verksamhet.

Minimikravet är att gällande lagar, föreskrifter och avtal följes. Där så är möjligt eftersträvas en högre standard.

För all verksamhet skall miljöpåverkan beaktas lika självklart som t ex ekonomiska och tekniska faktorer. Omtanke om miljön skall vara en självklar del av verksamheten på alla nivåer inom företaget.

Vi skall tillvarata och utveckla medarbetarnas kunnande och engagemang i kvalitets- och miljöfrågor genom att ständigt vara öppna för nya idéer så att vi även i framtiden ska kunna erbjuda kvalificerade tjänster och vara en god affärspartner.

För relevant verksamhet ska vi med våra kunder i centrum bedriva ett systematiskt och ständigt förbättringsarbete inom kvalitets- och miljöområdet.

© 2011-2017 Hjälpmedelsteknik Sverige AB
Webbplatskarta   English version