Webbshop
Hem Teknikservice Produkter Våra butiker Vår webbshop Aktuellt Om oss Kontakta oss

Hjälpmedelsteknik-koncernens ledning och styrelse

Jonas Christensson är verkställande direktör för koncernens moderbolag Hjälpmedelsteknik Sverige AB. Jonas leder den löpande, dagliga verksamheten och har en mångårig och omfattande erfarenhet av hjälpmedelsbranschen inom både den offentliga och privata sektorn i Sverige och har gedigna kunskaper i olika typer av funktionshinder.

Lars Åkerman är arbetande styrelseordförande och koncernchef med över 35 års erfarenhet av företagsledning i olika branscher i Sverige, Väst- och Östeuropa, Nord- och Sydamerika och Fjärran Östern. Lars arbetar med koncernens affärsutveckling, våra internationella kontakter, vår franchiseutveckling och strategiska frågor och leder den kommersiella utvecklingen globalt i det internationella forskningskonsortium som utvecklar världens första exo-skelett för äldre.

Koncernledning
Lars Åkerman – Arbetande styrelseordförande och koncernchef
Jonas Christensson – Grundare och VD
Håkan Isaksson – Forskning och utveckling

Styrelsen består av
1.  Lars Åkerman, ordförande 

2.  Jonas Christensson, ledamot

3.  Tomas Ward, ledamot
4. Anders Feuk, ledamot

© 2011-2017 Hjälpmedelsteknik Sverige AB
Webbplatskarta   English version